vrijdag 5 januari 2018

November

November was weer een gezellige maand vol activiteiten.
We begonnen de maand swingend met een dansworkshop van Nikky’s dance, 
deden mee aan de week van de Mediamasters en hadden een School op Seef les 
op het schoolplein.

Begin november is de drempeltoets afgenomen.
Eind november vonden de voorlopig adviesgesprekken plaats. Best spannend, 
maar ook leuk om te zien wat jullie in 8 jaar hebben geleerd.
In februari vinden de definitieve gesprekken plaats.

Op 30 november kon u eindelijk, na 2 maal uitstel door het plafond in de hal, 
ons schimmenspel bewonderen. Het filmpje hiervan vindt u in ons fotoalbum.
Met Engels heeft juf Cathy een start gemaakt met boekenbeurten. 
Elke week leest iemand een stukje voor uit een Engels boek. 
Na de kerstvakantie zijn de laatste boekenbeurten.

Liv schrijft een stukje over het GIPS project:
Op dinsdag 28 november kwamen mensen van het GIPS project. 
Het waren 4 lieve mensen en we gingen een groot spel doen met 40 opdrachten. 
Je mocht in een rolstoel, met blinde stokken, aan potjes ruiken en als je een vraag 
had mocht 
je deze stellen. We kregen een oorkonde omdat we zo goed meededen.

Vanaf november hebben we dagelijks een spellingsdictee.
Per week staat één spellingsregel centraal. Ons doel is om aan het einde 
van de week gemiddeld 80% van ons dictee goed te hebben.
Als dit 7 keer lukt, krijgen we een groepsbeloning. De eerste 3 punten zijn inmiddels binnen.